1. TREŚĆ POLITYKI PRYWATNOŚCI

W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo informacje o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych przez administratora danych osobowych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach opisanych w polityce prywatności jest Design Light Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Wrocławska 1B, 48-340 Głuchołazy, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000459222 (dalej jako: Spółka lub Administrator), e-mail: rodo@designlight.pl.

Spółka przetwarza dane osobowe osób fizycznych w prowadzonej działalności gospodarczej, w tym przy pomocy witryny internetowej działającej pod adresem: https://www.designlight.pl (dalej jako: Portal), również w ramach funkcjonowania sklepu internetowego (dalej jako: Sklep). Spółka przywiązuje szczególną uwagę do ochrony danych osobowych i dlatego dane osobowe użytkowników Portalu (dalej jako: Użytkownicy lub Użytkownik) przetwarzane przy pomocy Portalu są przetwarzane w sposób zgodny z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Przetwarzając Państwa dane osobowe Spółka realizuje obowiązki wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: RODO) oraz obowiązujących przepisów prawa krajowego.

W polityce prywatności znajdą Państwo w szczególności informacje, które Spółka jako administrator danych osobowych jest obowiązana podać osobom, których dane dotyczą, na podstawie art. 13 i 14 RODO.

Spółka stosuje polityki przetwarzania danych osobowych mające na celu ochronę danych osobowych. Do przetwarzania danych osobowych dopuszczani są wyłącznie pracownicy i inne osoby działające w imieniu Spółki, którym udzielono upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i którzy zobowiązali się do zachowania poufności.

2. KONTAKT

Gdyby mieli Państwo wątpliwości lub pytania dotyczące polityki prywatności lub ochrony Państwa danych osobowych, kontakt ze Spółką jest możliwy poprzez adres e-mail: rodo@designlight.pl. Ponadto wszelkie zapytania lub wnioski można kierować na adres korespondencyjny Spółki: Design Light Sp. z o.o., ul. Wrocławska 1B, 48-340 Głuchołazy.

3. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

Spółka dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Dlatego połączenie z Portalem jest realizowane poprzez szyfrowany protokół HTTPS. Pomaga to zapobiegać przechwytywaniu i zmienianiu przesyłanych danych. Klikając w symbol kłódki znajdujący się w pasku adresu uzyskają Państwo informacje dotyczące certyfikatu bezpieczeństwa Portalu, a w zależności od wykorzystywanej przeglądarki – również możliwość przeglądania szczegółowych informacji na temat zapisanych w Państwa urządzeniu plików cookies. Podjęte przez Spółkę działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli korzystając z Portalu nie zachowają Państwo ogólnych zasad bezpieczeństwa.

Dane osobowe Użytkowników (w tym w szczególności adres IP, inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Spółkę:

a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Portalu, w tym np. świadczenia usługi formularza kontaktowego – przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji umowy [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO];

b) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Spółki, tj. prowadzenie analiz aktywności Użytkowników oraz ich preferencji w celu poprawy funkcjonalności Portalu i świadczonych usług [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];

c) w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].

4. PLIKI COOKIES

Pliki cookies to pliki tekstowe. Są one zapisywane na dysku urządzenia końcowego (czyli urządzenia, przy pomocy którego przeglądają Państwo Portal). Służą one rozpoznawaniu Państwa urządzenia końcowego (np. komputera, telefonu, tabletu) przy ponownym połączeniu z Portalem. Pliki cookies służą lepszemu ustaleniu indywidualnych potrzeb Użytkownika.

W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

• pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu,

• „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu,

• „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika.

Portal wykorzystuje wymienione wyżej pliki cookies w następujących celach:

• utrzymanie sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła;

• dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

Przeglądarki internetowe (oprogramowanie Użytkownika) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookies. Użytkownik zawsze może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików cookies. Mogą więc Państwo nie wyrazić zgody na umieszczanie cookies w urządzeniu końcowym, z którego łączą się Państwo z Portalem. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików cookies w Państwa przeglądarce. Dostawcy popularnych przeglądarek internetowych oferują informacje na temat sposobu wyłączenia pobierania i przechowywania plików cookies. Jednak wyłączenie plików cookies może mieć negatywny wpływ na korzystanie z niektórych funkcjonalności Portalu.

Brak zmiany ustawień dotyczących plików cookies przy jednoczesnym dalszym korzystaniu z Portalu oznacza akceptację dla plików cookies stosowanych przez Portal. Użytkownik może usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia w każdej chwili.

Swoje pliki cookies mogą umieszczać w urządzeniu Użytkownika również dostawcy poszczególnych funkcjonalności Portalu, wskazani poniżej.

Spółka korzysta z Google Analytics, które jest narzędziem wykorzystywanym do analizy Państwa wizyt w Portalu. Przy pomocy tego narzędzia nie są zbierane dane pozwalające na ustalenie Państwa tożsamości. Aplikacje Google Analytics pozwalają na monitorowanie ruchu w Portalu oraz dostosowania jej do Państwa potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa danych gromadzonych przy pomocy Google Analytics znajdą Państwo pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Spółka korzysta z usługi DoubleClick, będącej narzędziem wykorzystywanym do prowadzenia działań reklamowych online. Szczegółowe informacje dotyczące rodzajów cookies umieszczanych na urządzeniach Użytkowników przez DoubleClick i zasad ich działania znajdą Państwo pod adresem: https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl

Swoje pliki cookies może umieścić w urządzeniu Użytkownika dostawca wtyczki Pinterest, tj. operator portalu pinterest.com, czyli Pinterest Europe Ltd., spółka prawa irlandzkiego. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych gromadzonych przy pomocy wtyczki Pinterest znajdą Państwo pod adresem: https://help.pinterest.com/pl/article/personalization-and-data

W Portalu znajduje się odnośnik do serwisu Addthis.com, który udostępnia tzw. „widgety” do stron internetowych / aplikacji webowych. Widget AddThis umożliwia szybką interakcję pomiędzy Portalem a Państwa kontem na portalu społecznościowym. Dostawca usługi AddThis, czyli Oracle Corporation z siedzibą w USA, może umieszczać w Państwa urządzeniu pliki cookies. Informacje przekazywane w ciasteczkach AddThis to: adres IP, informacja o urządzeniu (czy jest to urządzenie mobilne, czy komputer stacjonarny), wersja przeglądarki, preferowany język, data i czas użycia zakładki AddThis, adres referencyjny URL strony, z której został użyty widget AddThis oraz słowa kluczowe używane podczas wyszukiwania w pasku narzędzi widgeta.

Więcej informacji na temat zasad funkcjonowania i przetwarzania danych za pomocą cookies AddThis znajdą Państwo pod adresem: https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html.

Kiedy korzystają Państwo z Portalu, swoje pliki cookies może umieszczać w Państwa urządzeniu operator portalu społecznościowego facebook.com, tj. Facebook Ireland Ltd., spółka prawa irlandzkiego. Pliki cookies używane przez facebook.com wspomagają przede wszystkim uwierzytelnianie, bezpieczeństwo, integralność Portalu oraz reklamy i rekomendacje. Obejmuje to m.in. zapamiętywanie preferencji językowych, zapamiętanie preferencji Użytkownika, przeglądarki, wyświetlanie propozycji reklamowych w zależności od dodanych przez siebie informacji. Ponadto Facebook wykorzystuje pliki cookies do optymalizacji przepływu informacji między serwerami zapamiętując Państwa adres IP i region, w którym się Państwo znajdują.

Więcej informacji na temat zasad funkcjonowania i przetwarzania danych przez operatora portalu Facebook znajdą Państwo pod adresem: https://www.facebook.com/policy/cookies/. Dane osobowe przetwarzane przez te podmioty w ramach plików cookies mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

5. ODNOŚNIKI DO ZEWNĘTRZNYCH STRON INTERNETOWYCH I WTYCZKI

W Portalu znajdują się odnośniki do zewnętrznych stron internetowych – m.in. do portalu addthis.com i pinterest.com, a także wtyczka do portalu społecznościowego facebook.com. Dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem tych stron internetowych są co do zasady administrowane przez podmioty trzecie. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez te podmioty określają przepisy prawa, któremu podlegają administratorzy tych serwisów oraz ich regulacje wewnętrzne (np. polityki prywatności). W pewnym zakresie Spółka może być samodzielnym administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach wtyczek lub odnośników umieszczonych w Portalu.

Jeśli podczas przeglądania Portalu są Państwo zalogowani w portalu pinterest.com lub facebook.com, Portal może identyfikować Państwa konto użytkownika w tych portalach. Spółka może być administratorem Państwa danych osobowych w zakresie niezbędnym do przekierowania z Portalu do portalu pinterest.com lub facebook.com. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki, tj. rozszerzenie funkcjonalności Portalu i prowadzenie przez Spółkę działań marketingowych poprzez zewnętrzne portale pinterest.com lub facebook.com.

Dane osobowe przetwarzane w ten sposób są transmitowane do operatora portalu pinterest.com lub facebook.com, a na tych portalach są administrowane przez operatorów tych portali. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez te podmioty poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

6. FUNKCJA „OCEŃ PÓŹNIEJ”

Istnieje możliwość ocenienia Sklepu po złożonym zamówieniu za pomocą funkcji „oceń później” poprzez wyrażenie zgody o następującej treści: „Tak, chciał(a)bym skorzystać z opcji „Oceń później”. Proszę Trusted Shops o przypomnienie mi o możliwości dodania opinii za pośrednictwem wiadomości e-mail, która zostanie mi wysłana po kilku dniach”. Jeśli otrzymana zostanie powyższa, wyraźna zgoda na przesłanie przypomnienia, Państwa adres e-mail zostanie za pośrednictwem systemu opinii Trusted Shops przekazany firmie Trusted Shops GmbH z siedzibą przy Subbelrather Str 15c, 50823 Kolonia (www.trustedshops.pl). Celem przekazania adresu jest wysłanie po upływie określonego czasu przypomnienia o możliwości dodania opinii o usłudze. Niniejsza zgoda może być w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość (np. poprzez wysłanie wiadomości na email: serwis@trustedshops.pl).

W Portalu znajduje się zintegrowany Trusted Shops Trustbadge, który służy do wyświetlania znaku jakości Trusted Shops przyznanego Spółce i zebranych opinii o zakupach w Sklepie, a także do prezentacji oferty produktów Trusted Shops dostępnych dla kupujących po dokonaniu zamówienia w Sklepie. Służy to ochronie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, polegającego na optymalnym funkcjonowaniu oferty Spółki na rynku. Trustbadge i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia.

W przypadku wywołania Trustbadge serwer zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera, zawierające np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Ww. dane dostępowe nie podlegają analizie i są automatycznie nadpisywane w terminie siedmiu dni od zamknięcia strony.

Inne dane osobowe przekazywane są do Trusted Shops tylko wtedy, jeżeli po zakończeniu zamówienia dobrowolnie zdecydują się Państwo na korzystanie z produktów Trusted Shops lub już zarejestrowali się Państwo w celu korzystania z nich. W takich przypadkach obowiązuje porozumienie zawarte przez Państwa z Trusted Shops. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez Trusted Shops znajdą Państwo pod adresem: https://www.trustedshops.pl/dane-firmy-ochrona-danych/.

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYSYŁANIA NEWSLETTERA

Spółka przesyła informacje handlowe w formie newslettera osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, wyrażając zgodę na otrzymywanie newslettera. Zapis na newsletter jest możliwy w szczególności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas dokonywania zakupu w Sklepie. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody są dobrowolne, ale niezbędne, aby otrzymywać newsletter. Po wyrażeniu zgody na otrzymywanie newslettera, otrzymają Państwo na podany adres e-mail link aktywacyjny, potwierdzający prawidłowość podanego adresu e-mail i chęć otrzymywania newslettera. Aby otrzymywać newsletter, należy kliknąć w otrzymany link aktywacyjny.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby newslettera jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Spółki jako administratora, tj. marketingu bezpośredniego, w związku z wyrażeniem przez Państwa chęci otrzymywania informacji handlowych w formie elektronicznej, tj. newslettera [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]. Zgodę na otrzymywanie informacji handlowych można cofnąć w każdej chwili, klikając w odpowiedni link znajdujący się u dołu wiadomości zawierającej zamówione informacje handlowe bądź wysyłając oświadczenie o cofnięciu zgody na adres e-mail: rodo@designlight.pl.

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM KORESPONDENCJI E-MAIL

Spółka udostępnia m.in. w Portalu dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z nią przy wykorzystaniu elektronicznych środków łączności (poprzez pocztę elektroniczną).

Kontakt jest możliwy poprzez kliknięcie w Portalu w hiperłącze składające się z nazwy adresu e-mail Spółki, co może spowodować automatyczne przekierowanie do programu poczty elektronicznej Użytkownika. Skorzystanie z tej formy kontaktu wymaga ujawnienia danych osobowych, niezbędnych do udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi zwrotnej, a więc przede wszystkim adresu e-mail. Brak adresu e-mail uniemożliwi obsługę zapytania Użytkownika przez Spółkę. Użytkownik może dobrowolnie podać także inne dane w celu zidentyfikowania go, ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Na takich samych zasadach Spółka przetwarza dane osobowe, gdy kontaktują się Państwo ze Spółką drogą e-mailową wysyłając e-mail bezpośrednio ze swojej skrzynki e-mailowej na adres e-mail Spółki.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Spółki, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prowadzenie z Państwem korespondencji. Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę w celu obsługi przesłanej korespondencji.

W zależności od treści wiadomości otrzymanej od Państwa, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, np. do podjęcia działań przed zawarciem umowy lub w celu zawarcia i realizacji umowy [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO]. Dane osobowe będą przetwarzane co do zasady przez okres występowania celu, w jakim korespondencja jest prowadzona, a także do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

Kontakt ze Spółką jest możliwy poprzez wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Kontakt” w Portalu. Do skutecznego przesłania wiadomości niezbędne jest podanie co najmniej adresu e-mail i wypełnienie treści wiadomości. Brak podania tych danych uniemożliwi obsługę zapytania Użytkownika przez Spółkę. Użytkownik może dobrowolnie podać także inne dane w celu dokładniejszego zidentyfikowania go, ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, których podanie jest konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego, jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi, natomiast w zakresie pozostałych danych osobowych podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wysyłając wiadomość, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, których podanie nie jest niezbędne, aby skorzystać z formularza. Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę w celu obsługi przesłanego zapytania. W zależności od treści wiadomości otrzymanej od Państwa, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, np. do podjęcia działań przed zawarciem umowy lub w celu zawarcia i realizacji umowy [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO].

Dane osobowe będą przetwarzane co do zasady przez okres występowania celu, w jakim korespondencja jest prowadzona, a także do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

10. CHAT Z KONSULTANTEM

W Portalu zainstalowana została wtyczka umożliwiająca skontaktowanie się z konsultantem Spółki poprzez wbudowany chat. Dostawcą tego rozwiązania jest spółka tawk.to Ltd., która jest dla Spółki podmiotem przetwarzającym dane osobowe. Pliki cookies wykorzystywane przez tawk.to Ltd. na Portalu przetwarzane są przez serwer reklamowy i służą do identyfikacji urządzenia Użytkownika w celu dostarczenia odpowiednio spersonalizowanych reklam, które będą najbardziej interesować Użytkownika.

Ponieważ tawk.to Ltd. to podmiot z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, który korzysta z usług podwykonawców posiadających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Spółka informuje, że w przypadku podania przez Użytkownika danych osobowych podczas prowadzenia chatu, jak również w razie umieszczenia plików cookies tawk.to Ltd., w wyniku których pozyskane zostaną informacje o Użytkowniku, dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Więcej informacji na temat ochrony prywatności przez tawk.to Ltd. znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.tawk.to/privacy-policy/.

11. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W KONTAKCIE TELEFONICZNYM

Spółka zażąda podania w rozmowie telefonicznej danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne dla realizacji celu rozmowy telefonicznej, w tym do potwierdzenia tożsamości.

Jeśli rozmowa telefoniczna będzie nagrywana, zostaną Państwo o tym poinformowani przed rozpoczęciem rozmowy z przedstawicielem Spółki. Mogą Państwo nie wyrazić zgody na nagrywanie. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na nagrywanie, należy zakończyć połączenie. Jeśli rozmowy telefoniczne są nagrywane, celem nagrywania jest kontrola jakości świadczonych przez Spółkę usług oraz obrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki.

Podanie danych osobowych będzie co do zasady dobrowolne, ale może być wymagane przez Spółkę w zależności od celu ich podania. Dane osobowe pozyskane w ten sposób będą przetwarzane zgodnie z zasadami właściwymi dla określonego celu przetwarzania wynikającego z rozmowy telefonicznej, nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

12. PRZETWARZANIE DANYCH NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

W Portalu znajdują się odnośniki do zewnętrznych stron internetowych – portali społecznościowych Facebook i Twitter, w których Spółka prowadzi swoje profile (tzw. fanpage). Dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem tych stron internetowych są administrowane przez podmioty trzecie. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez te podmioty określają przepisy prawa, któremu podlegają administratorzy tych serwisów oraz ich regulacje wewnętrzne (np. polityki prywatności). Niniejsza polityka prywatności nie reguluje przetwarzania danych osobowych przez te podmioty.

Spółka może jednak również być samodzielnym administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach obsługi fanpage’a Spółki, przetwarzając dane osobowe na poniższych zasadach. Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę na fanpage’u w portalu społecznościowym:

 • w celu realizacji działań marketingowych polegających na informowaniu o Spółce oraz jej usługach za pomocą fanpage’a, w tym poprzez udostępnianie postów, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];
 • w celu udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości przesyłane za pomocą funkcjonalności portalu społecznościowego; w takim przypadku podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Spółki, polegający na prowadzeniu korespondencji [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];
 • w celu prowadzenia dyskusji w ramach postów umieszczanych na fanpage’u, w ramach portalu społecznościowego lub na witrynach internetowych umożliwiających dyskusję za pomocy kont założonych na portalu społecznościowym, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];
 • w celu uzyskiwania danych statystycznych - Spółka może pozyskiwać od operatora portalu społecznościowego dane statystyczne dotyczące fanpage’a, są one tworzone na podstawie monitorowania Państwa aktywności na fanpage’u przez operatora danego portalu społecznościowego; w takiej sytuacji prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę to analiza danych statystycznych dotyczących fanpage’a [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku jakichkolwiek form komunikacji ze Spółką przy pomocy portalu społecznościowego, Spółce zostaną automatycznie udostępnione Państwa dane wskazane w określeniu konta (imię, nazwisko lub pseudonim, a także zdjęcie oraz inne informacje ogólnodostępne). W każdej chwili mogą Państwo zaprzestać obserwowania fanpage’a Spółki i usunąć umieszczone przez siebie komentarze.

13. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

Spółka prowadzi działania rekrutacyjne w oparciu o dokumenty i informacje przekazane przez kandydata do pracy (w szczególności CV, list motywacyjny). Kandydat do pracy powinien przekazywać Spółce dane osobowe niewykraczające poza zakres określony w przepisach prawa pracy. Jeżeli kandydat prześle Spółce dodatkowe dane, podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda kandydata do pracy, wyrażona poprzez przesłanie przez kandydata do pracy dokumentów aplikacyjnych, zawierających dane osobowe.

W zależności od treści ogłoszenia rekrutacyjnego lub ustaleń między kandydatem a Spółką, kandydat może zostać zatrudniony w oparciu o umowę o pracę lub o umowę cywilnoprawną. W przypadku rekrutacji prowadzonej w celu zawarcia umowy o pracę, obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa, w tym Kodeksu pracy (w szczególności art. 221 Kodeksu pracy). Podanie informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest wymagane wyłącznie, jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. W przypadku rekrutacji prowadzonej w celu zawarcia umowy cywilnoprawnej podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane przez Spółkę.

Niezależnie od rodzaju zawieranej umowy, niepodanie ww. danych osobowych może uniemożliwić wzięcie udziału w procesie rekrutacji. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Jeżeli chcą Państwo, aby Państwa dane były przetwarzane przez Spółkę dla celów przyszłych rekrutacji, należy wyrazić na to zgodę w treści korespondencji ze Spółką lub w treści dokumentów aplikacyjnych. Niewyrażenie takiej zgody będzie skutkowało usunięciem przez Spółkę Państwa danych osobowych po zakończeniu rekrutacji, na którą Państwo aplikują, chyba że zostaną Państwo zatrudnieni w wyniku przeprowadzonej rekrutacji albo że dane będą przechowywane w celu obrony przed roszczeniami.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, aby:

 • ocenić Państwa kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które Państwo aplikują;
 • ocenić Państwa zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które Państwo aplikują;
 • dokonać wyboru odpowiedniego kandydata do pracy u Administratora.

Dane osobowe będą zatem przetwarzane:

 • w przypadku gdy formą zatrudnienia jest umowa o pracę – w celu przeprowadzenia przez Administratora czynności związanych z procesem rekrutacji – co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, wynikający z art. 221 § 1 Kodeksu pracy; w zakresie danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia podstawą przetwarzania jest zgoda kandydata do pracy [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z 221a § 1 Kodeksu pracy];
 • w przypadku gdy formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna – w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie jako osób, których dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO];
 • w celu dokonania weryfikacji kwalifikacji lub umiejętności kandydata do pracy, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];
 • w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na wolne stanowiska pracy, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wówczas Państwa zgoda [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO];
 • w celu ustalenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].

Dane osobowe będą przechowywane przez 6 miesięcy od czasu zakończenia rekrutacji, na którą Państwo aplikują, a po tym okresie Państwa dane osobowe mogą być przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji. Jeśli dane osobowe nie będą przechowywane w celu ustalenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zostaną usunięte po upływie 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, o ile nie wyrazili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji – wówczas Państwa dane osobowe zostaną usunięte najpóźniej po upływie 24 miesięcy od zakończenia rekrutacji, na którą Państwo aplikowali.

14. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH REJESTRACJI I ZAKUPÓW W SKLEPIE

Sklep będzie od Państwa pozyskiwał następujące dane osobowe za pośrednictwem Portalu, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w Sklepie:

 • nazwisko i imię;
 • adres zamieszkania;
 • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
 • adres poczty elektronicznej;
 • numer telefonu.

Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane:

 • w celu realizacji Umowy między Państwem a Spółką, w tym umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, dokonywania i realizacji zamówień w Sklepie, a w razie rejestracji konta - obsługi Państwa konta [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO],
 • dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Spółkę, takich jak: marketing bezpośredni, obsługa reklamacji, obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa płatności za pomocą usług świadczonych przez podmioty trzecie, archiwizacja [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO],
 • dla wypełnienia obowiązków nałożonych na Spółkę przez przepisy prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych, a także obowiązków związanych z wykonywaniem praw przez konsumenta, np. prawa odstąpienia [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO].

Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie wymienionych wyżej danych osobowych w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zamówienia jest dobrowolne, ale konieczne w celu rejestracji konta lub złożenia zamówienia. Niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy, a więc rejestrację konta lub złożenie zamówienia w Sklepie. Klient Sklepu żądający wystawienia faktury w związku z zamówieniem w Sklepie obowiązany jest do podania następujących danych osobowych:

a) imię i nazwisko lub nazwa nabywcy,

b) adres nabywcy;

c) numer, za pomocą którego nabywca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Obowiązek podania danych wskazanych powyżej wynika z art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). Niepodanie tych danych uniemożliwi wystawienie przez Spółkę faktury.

Państwa dane osobowe będą co do zasady przechowywane przez okres realizacji umowy (w tym przez okres posiadania zarejestrowanego konta) oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń, powiększonego o jeden rok.

Więcej informacji na temat korzystania ze Sklepu znajdą Państwo w regulaminie Sklepu na stronie www.designlight.pl.

15. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI UMÓW INNYCH NIŻ ZWIĄZANE Z ZAKUPAMI W SKLEPIE

Spółka przetwarza dane osobowe w związku z realizacją umów z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą dotyczyć drugiej strony umowy, jak i osób reprezentujących drugą stronę umowy (np. jako członkowie zarządu, pełnomocnicy, osoby kontaktowe). W takim przypadku dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz w celu realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO] lub z podmiotem, który reprezentuje osoba, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];
 • dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Spółkę, tj. dla celów dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, marketingu bezpośredniego, archiwizacji [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];
 • w celu wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, nałożonych na Spółkę przez przepisy prawa [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO].

Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, ale wymagane przez Spółkę i niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy. W przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych podanie danych może być obowiązkowe (np. do wystawienia faktury VAT), co wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

16. ODBIORCY DANYCH

W zależności od celu przetwarzania, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom świadczącym na rzecz Spółki określone usługi. Zakres ujawnianych danych nie wykracza poza potrzebę uzasadnioną charakterem takich usług. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie lub spedycyjne, o ile skorzystanie z tradycyjnej formy korespondencji okaże się niezbędne. Odbiorcą wszelkich danych przetwarzanych w formie elektronicznej może być podmiot zajmujący się obsługą IT Spółki lub dostarczaniem rozwiązań IT (np. oprogramowania). W przypadku danych przetwarzanych dla celów e-mail marketingu (np. newslettera) dane mogą być ujawnione podmiotowi świadczącemu usługi mass mailingu.

Poza tym odbiorcą danych mogą być banki, podmioty świadczące usługi płatnicze, marketingowe, prawne, administracyjne lub księgowe, a w przypadku przetwarzania danych kandydatów do pracy – podmiot świadczący usługi kadrowe.

Dane osobowe mogą też zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

17. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka nie przechowuje danych osobowych dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji określonego celu przetwarzania. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych przez Spółkę zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych został wskazany przy poszczególnych czynnościach przetwarzania wymienionych w polityce prywatności.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, dane będą przetwarzane do czasu upływu okresu przedawnienia tych roszczeń, powiększonego o jeden rok.

Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Spółce są przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. okres przechowywania dokumentów księgowych).

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

18. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Co do zasady Spółka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy – EOG). Jeśli jednak przekazanie danych osobowych poza EOG jest niezbędne, Spółka informuje o tym podczas pozyskiwania danych osobowych. Spółka podejmie wszelkie starania, aby przetwarzanie danych osobowych poza EOG następowało z zastosowaniem najwyższych standardów, co nastąpi w szczególności poprzez:

 • korzystanie z usług podmiotów przetwarzających dane osobowe w państwach trzecich, w odniesieniu do których została wydana decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

19. PAŃSTWA UPRAWNIENIA

Przysługuje Państwu prawo:

 • żądania dostępu do danych osobowych,
 • żądania sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • do przeniesienia danych osobowych do innego administratora w przypadku, gdy dane osobowe pochodzą od Państwa, a ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany w oparciu o zgodę z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Spółkę,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Udzielone przez Państwa zgody można cofnąć w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyższe uprawnienia mogą Państwo zrealizować, zgłaszając je:

 • w formie pisemnej na adres: Design Light Sp. z o.o., ul. Wrocławska 1B, 48-340 Głuchołazy;
 • w formie elektronicznej poprzez e-mail: rodo@designlight.pl

20. OKRES OBOWIĄZYWANIA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności podlega aktualizacji. Niniejsza wersja polityki prywatności obowiązuje od dnia 3 sierpnia 2020 r. do czasu jej zmiany przez Spółkę.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.