Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że takiego produktu nie można wyrzucać wraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami. Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów przekazanych na składowiska lub do spalarni oraz ograniczenia ich potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Design Light Sp. z o.o.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.